"Instructia Hraneste Mintea, Educatia Hraneste Inima" Pestalozzi

Calendar transfer - februarie 2016

"Iscusinţa hrăneşte spiritul, educaţia hrăneşte inima" - Johann Heinrich Pestalozzi

CALENDAR

privind desfășurare transferului elevilor în vacanța intersemestrială

an școlar 2015 - 2016

 

• 28 ianuarie  2016 – afișarea locurilor disponibile și a mediilor;

• 28 ianuarie - 4 februarie 2016, ora 12.00 – depunerea cererilor tip și a documentelor precizate în cerere;

• 5 februarie 2016 - soluționarea cererilor de transfer;

• 6 februarie 2016 - afișarea programării examenelor de diferențe;

• 8 - 12 februarie 2016  – susținerea examenelor de diferențe și afișarea rezultatelor.

 

Cererea va fi însoțită de document doveditor privind calitatea de părinte/reprezentant legal a solicitantului.

Pentru elevii claselor X - XII proveniți din afara unității, cererile vor fi însoțite de adeverință eliberată de școala de proveniență în care se vor preciza profilul, specializarea, anul de studiu și media obținută în anul școlar 2014-2015.

Pentru elevii clasei a IX-a, proveniți din afara unității, în adeverință se vor preciza profilul, specializarea și media de admitere.