"Instructia Hraneste Mintea, Educatia Hraneste Inima" Pestalozzi

Proiecte

"Iscusinţa hrăneşte spiritul, educaţia hrăneşte inima" - Johann Heinrich Pestalozzi

APTitudine pro Europa

Tip proiect: mobilitate în domeniul școlar prin programul  Erasmus + KA1

Denumire:  ”APTitudine pro Europa”

Perioada de implementare: 14.10.2014 – 14.10.2015

Bugetul proiectului: 16.070 euro

Grup țintă: toate cadrele didactice ale Colegiului Național „Al.I.Cuza” Corabia

Acest proiect urmărește perfecționarea cadrelor didactice în spațiul Uniunii Europene, prin participarea la cursuri ale căror obiective sunt în conformitate cu nevoile noastre instituționale: management , dezvoltarea competențelor personalului, noi metode și instrumente de predare, limbile straine, internaționalizarea sau dimensiunea europeană. 

Cursurile se vor desfășura în: Spania, Portugalia, Anglia, Turcia, Suedia, pe parcursul anului de derulare al proiectului. În cazul în care un curs este reprogramat sau nu mai are loc în acea țară, acest lucru și condițiile de participare vor fi anunțate în timp util.

Participarea se va realiza în urma unui proces de selecție iar 8 cadre didactice vor beneficia de mobilități în urma cărora vor achiziționa cunoștinte, competențe și abilități astfel încat, la întoarcere, să contribuie la dezvoltarea instituției prin raportarea ofertei educaționale la standardele naționale în conformitate cu valorile europene.  În funcție de obiectivele fiecărui curs, impactul se va resimți în revizuirea componentei pedagogice și astfel se vor dezvolta metodele de predare-învățare-evaluare, includerea TIC în activitățile educaționale, învățarea într-un mediu non-formal, care vor contribui la dezvoltarea cunoștințelor de pedagogie educațională  în aer liber, învățarea bazată pe experiența în mediul exterior, dezvoltarea unor activități integratoare și motivante pentru elevi, în acord cu educația formală și non-formală  din Europa. 

Pe lângă impactul direct asupra celor 8 cadre didactice participante la cursuri de formare, de acest proiect beneficiază indirect atât elevii instituției  noastre cât și comunitatea locală. 

Rezultatele proiectului  vor consta în articole în limbi străine, poezii, eseuri și compuneri, materiale bilingve, broșuri,  un studiu de caz privind metodele educaționale din Europa, un film și un album al mobilitatilor, cursuri de formare profesională și publicatii în presa locală. Beneficiile pe termen lung rezultă din lucrurile învățate în spațiul european, din transferul de competențe, diseminare de bune practici, produsele rezultate cu efect asupra profesorilor, elevilor, comunității locale, prin deschiderea orizontului profesional, personal și schimbarile produse de nou.

Echipa de proiect:

Dicu Cosmina Alina - manager operational proiect
Grecu Florica - asistent operational proiect
Nicola Magdalena - responsabil financiar
Ciuca Ana Andreea - membru, responsabil cu evaluarea si asigurarea calitatii
Nelepcu Alina - membru, responsabil cu monitorizarea

 

 

We Play in Europe

Tip proiect: transfrontalier

Denumire:  ”We play in Europe”, MIS-ETC CODE 892

Numar contract: 67597/23.08.2013

Axa prioritara 3: Dezvoltare economica si sociala – Dezvoltare economica si coeziunea socială prin identificarea și consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei

Aria de interventie: 3.3 Cooperare “people-to-people”

Partener 1 (LP): Association ”Sport Club Pleven”, Pleven, Bulgaria

Partener 2: Liceul ”Stoian Zaimov”, Pleven, Bulgaria

Partener 3: Colegiul Național ”Al. I. Cuza”, Corabia, Romania

Perioada de implementare: 01.09.2013 – 01.09.2014

Bugetul proiectului: 161.000 lei (36.600 euro)

Grup țintă: elevi ai colegiului, profesori, părinți

Sustenabilitate: 

Continuarea cooperării între instituțiile partenere pentru realizarea de alte activități din cadrul unor proiecte viitoare.


Obiective: 

-să se îmbunătățească înțelegerea reciprocă, ca bază pentru o cooperare sporită în vederea dezvoltării în comun a regiunii și pentru depășirea provocărilor comune
-să aducă oamenii împreună și să stabilească un schimb cultural și de informații
-să se împărtășească experiența în lucrul cu copiii și să se stabilească parteneriate transfrontaliere în acest domeniu


Scop: 

-îmbunătățirea înțelegerii reciproce
-cooperarea între oameni 
-stabilirea unui schimb cultural și de informații
-participanti implicati: elevi: 210, adulti: 130, spectatori evenimente: 2000


Rezultate: 

îmbunătățirea înțelegerii reciproce dintre cele două popoare
persoanele de fiecare parte a graniței își vor îmbunătăți cunoștințele despre cultura și istoria celuilalt
participarea în parteneriate dintre instituții/organizații și autorități locale 


Echipa de proiect:

-prof. Antonescu Nicoleta Mariana - director
-prof. Firicescu Nicuşor - director adjunct
-prof. Ciuca Ana
-prof. Balica Constantin
-prof. Stoian Ion
-prof. Antonescu Cătălin
-prof. Ionescu Ioana
-Vlad Sorin Gigi - viceprimarul Oraşului Corabia.