"Instructia Hraneste Mintea, Educatia Hraneste Inima" Pestalozzi

Despre noi

"Iscusinţa hrăneşte spiritul, educaţia hrăneşte inima" - Johann Heinrich Pestalozzi

SCURT ISTORIC AL LICEULUI TEORETIC  "ALEXANDRU IOAN CUZA" CORABIA

La 17 octombrie 1919, Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor aproba funcţionarea unui gimnaziu în oraşul Corabia în localul pus la dispoziţie de domnul Teodor Popescu, pe strada Cuza-Vodă nr. 69, în anul şcolar 1919-1920 fiind înscrişi 209 elevi.
În anul 1923, prin decret regal, gimnaziul capătă denumirea de Gimnaziul (liceul) - Ştefan Popescu -, numele tatălui donatorului.
Sporirea populaţiei şcolare a făcut necesară mărirea spaţiului de învăţământ. În anul şcolar 1924-1925 din iniţiativa comitetului şcolar şi cu sprijinul material al locuitorilor s-a ridicat un local cu patru săli de clasă.
În anul 1935 se construieşte aripa din dreapta a liceului. Prin această lucrare şcoala a dobândit încă doua săli de clasă, o sală de gimnastică, un laborator şi un amfiteatru. Finalizarea construirii spaţiului de învăţământ s-a realizat prin efortul cetăţenilor oraşului, dar mai ales prin donaţiile cetăţenilor înstăriţi.
În anul şcolar 1935-1936, pentru prima dată, şcoala funcţionează ca liceu teoretic complet (clasele I-VIII), iar în perioada 1935-1938 liceul a fost încadrat cu personal didactic calificat.
În anul şcolar 1944-1945 liceul avea 9 clase şi un număr de 394 de elevi.
În urma reformei învăţământului din 1948 denumirea liceului se schimbă - Şcoala medie mixtă de 11 ani - care funcţionează cu clasele I-XI până în 1954, iar în acest an, după modelul sovietic funcţionează cu clasele I-X, iar din 1957 se revine la 11 clase. În anul 1955 ia fiinţă cursul seral.
În anul 1965 şcoala ia denumirea de Liceu de cultură generală cu durata de 12 ani. În februarie 1965 a fost dată în folosinţă actuala clădire a liceului cu 16 săli de clasă, 2 laboratoare şi o bibliotecă.
În anul 1968-1969 liceul avea 23 de săli de clasa şi un număr de 892 de elevi. În 1974 şcoala se transformă în Liceul de Chimie Industrială cu clase de chimie, mecanică şi electrotehnică. În 1980 se construieşte internatul şi cantina liceului, care asigură condiţii optime pentru 260 de elevi interni. După 1990 şcoala redevine Liceul Teoretic.
La 17 noiembrie 1998, s-a aprobat schimbarea denumirii Liceului Teoretic Corabia în Colegiul Naţional ,,Alexandru Ioan Cuza’’, începând cu semestrul al II - lea al anului şcolar 1998/1999.
 

Conducerea 2021 - 2022

Director

prof. BALICA Constantin

Director adjunct

prof. DICU Cosmina Alina

 

Consiliul de administraţie

Balica Constantin - director

Dicu Cosmina - director adjunct

Oltean Dan - reprezentant al Primarului Oraşului Corabia

Datcu Marcel - reprezentant al Consiliului Local Corabia

Golea Cristinel - reprezentant al Consiliului Local Corabia

Safta Mihaela - reprezentant al Consiliului Local Corabia

Dașoveanu Laurențiu - reprezentant al cadrelor didactice

Florecu Elena - reprezentant al cadrelor didactice

Ionescu Ioana- reprezentant al cadrelor didactice

Rafailă Ileana - reprezentant al cadrelor didactice

Pîrvan Luminița - reprezentant al părinţilor

Pele Carmen - reprezentant al părinților

Ungureanu Miruna - reprezentant al elevilor

 

Corpul profesoral 2021-2022

 

Catedra de Limba şi literatura română

prof. ACHIMESCU Simona

prof. BALICA Silvia

prof. dr. DIMA Ionela Laura

prof. DRĂGOI Constanţa

prof. STĂNCULESCU Ramona

prof. IANCU Daniela Bianca

prof. RAICEA Silvia

 

Catedra de Limba engleză

prof. CIOVÎNĂ Ana

prof. FIRICESCU Nicuşor

prof. GEORGESCU Elena

prof. MIHĂESCU Gabriela

prof. MITRUȚ Rozalia

 

Catedra de Limba franceză

prof. DINICĂ Alina

prof. IONESCU Ioana

prof. RAFAILĂ Ileana

prof. GHIDURA Marinela

 

Catedra de Matematică

prof. ACHIMESCU Irinel

prof. CONSTANTIN Maria

prof. STOENESCU Emil

prof. VÎRBAN Ion

prof. SANDA Alina

 

Catedra de Fizică

prof. dr. GRIGORIE Claudian

prof. PANĂ Marcela

prof. STOIAN Ion

 

Catedra de Biologie

prof. IVAN Chivuța

prof. VÎRDOL Mariana

 

Catedra de Chimie

prof. VELICA Marina Manuela

prof. VLAD Iulia

 

Catedra de Geografie

prof. PRASACU Gheorghe

prof. TĂLĂBAN Adrian

prof. TĂLĂBAN Mioara

 

Catedra de Istorie

prof. DICU Cosmina

prof. GHIŢOIU Claudia

prof. SMARANDACHE Crisitian

prof. CRĂCIUNICĂ Mircea

 

Catedra de Religie

prof. FLORESCU Elena

prof. GRECU Florica

prof. SANDA Mihaela

 

Catedra de Socio-umane

prof. BALICA Constantin

prof. NELEPCU Alina

prof. STOICA Doru

prof. DINU Cristina-Fabiana

 

Comisia metodică a ariei curriculare Tehnologii (Informatică, TIC, Educație tehnologică)

prof. ANTONESCU Cătălin

prof. ANTONESCU Nicoleta

prof. DAŞOVEANU Laurenţiu

prof. STĂNESCU Elida

prof. PREDA Cerasela

 

Comisia metodică a ariilor curriculare Arte şi Educaţie fizică şi sport

prof. MIREA Ciprian

prof. ZAPCIROIU Corina

prof. BUCUREŞTEANU Adela

prof. GRECU Iulia

 

 PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ