"Instructia Hraneste Mintea, Educatia Hraneste Inima" Pestalozzi

Alegerea reprezentantului C.E în C.A.

"Iscusinţa hrăneşte spiritul, educaţia hrăneşte inima" - Johann Heinrich Pestalozzi

A N U N Ț

 

Consiliul Elevilor din Colegiul Național ”Al. I. Cuza” Corabia

 

 

Având în vedere Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România, anexă la O.M.E.C.Ș. nr. 5231/14.09.2015, Consiliul Elevilor din Colegiul Național ”Al. I. Cuza” organizează în data de 15.10.2015, alegeri pentru desemnarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație în anul școlar 2015 - 2016. 

Comisia pentru organizarea alegerii reprezentantului elevilor este compusă din:

Președinte – Milculescu Ioana, clasa a XI-a F

Secretar – Mogoș Oana, clasa a XII-a A

Membri – Jumuga Răzvan, clasa a XII-a H

Stroe Alin, clasa a XII-a A

Popescu Dorian, clasa a XI-a F

Candidații care doresc să fie desemnați ca reprezentanți ai elevilor depun un dosar la comisia desemnată mai sus, în perioada 07.10.2015 – 08.10.2015 între orele 09.00 – 14.00. Dosarul va conține următoarele documente:

-scrisoare de intenție

-copia cărții de identitate (la data desfășurării alegerilor trebuie să aibă 18 ani împliniți)

-declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situație de incompatibilitate (nu au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnați ca membri în același consiliu de administrație și nu au primit sancțiuni disciplinare în ultimii trei ani)